Hrvatski prijevodi Svetog Pisma

| Select titles to:
Novi zavjet :   Publication: Rijeka : | Krasica : Udruga kršćana ; | Živa Riječ, 2005 . 400 str. ; , Note : Ovaj Novi zavjet preveden je s grčkoga teksta (Editio Regia) pto ga je 1550. godine u Parizu objavio Robert Etinne (Stephanus), kojemu je uglavnom istovjetan i tekst što ga je 1598. izdao Theodore Beza, kao i tekst braće Elzevir iz 1624 i 1633. godine. U prevođenju smo se, dakle, služili tim tekstom objavljenim u djelu He Kaine Diatheke (Trinitarian Bible Society) i u Interlinear Greek-English New Testament (Baker Book House, 1992., 14. izdanje The Interlinear Literal Translation of the Greek New Testament) što ga je 1897. godine objavio George Ricker Berry. Copyright : Ivan Vrtarić. Sva prava pridržana. Nakladnici : Živa Riječ, Krasica Udruga kršćana, Rijeka Tisak: Basse Druck, Hagen 21 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VRTno(2005.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Pušćine : Riječi iskrene, 1998 . 303 str. ; , Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum. prema predgovoru prijevod se temelji na grčkom izvorniku: HE KAINE DIATHEKE. | Copyright 1998.: Bratoljub Horvat i Ivan Vrtarić Nakladnik: Riječi iskrene, Pušćine, Dravska 2 Za izdavača: Bratoljub Horvat Tisak: TRINSKI, Čakovec. | Iz predgovora (Bibliografija): Obaj se prijevod Novog zavjeta temelji na H KAINH DIATHEKE, Trinitarian Bible Society i Interlinear Greek-English New Testament with a Greek-English Lexicon and New Testament Synonims što ga je pripravio George Ricker Berry, a kao pretisak izdala Baker Books House iz Grand Rapidsa, Michigan. Pri prevođenju najviše smo koristili King James Version prijevodom Novog zavjeta koji se nalazi u The Comparative Study Bible, Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan, zato što taj prijevod slijedi istovjetnu tekstualnu tradiciju. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno2(1998.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno4(1998.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Pušćine : Riječi iskrene, 1998 . 303 str. ; , Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum. | Prema predgovoru, prijevod se temelji na grčkom izvorniku: He Kaine Diatheke. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno3(1998.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Pušćine : Riječi iskrene, 1998 . 303 str. ; , Nakladnik: RIječi iskrene, Pušćine, Dravska 2 Za izdavača: Bratoljub Horvat Prijevod: Ivan Vrtarić. | Prema predgovoru, prijevod se temelji na grčkom izvorniku: He Kaine Diatheke. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno(1998.)) . Place hold
Novi zavjet i Psalmi /   Publication: Čakovec : Udruga Stablo života, 2016 . 419 str. ; , Nakladnik: Udruga Stablo života Copyright 2016., Udruga Stablo života. Printed by Bible & Literature Missionary Foundation 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583USZno(2016.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Čakovec : Udruga Stablo života, 2010 . 312 str. ; , Nakladnik: Udruga Stablo života Copyright 2010., Udruga Stablo života. 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583USZno(2010.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Krasica : | Dillenburg : Živa riječ ; | GBV [i. e.] Gute Botschaft Verlag, 2012 . X, 1235 str. ; , Prvo izdanje. Copyright Izdavačka prava 2012. : GBV i Ivan Vrtarić. Nakladnici: GBV i Živa riječ. Prijevod i prijelom: Ivan Vrtarić. | CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka, pod brojem 121115066. Gute Botschaft Verlag i Živa riječ, Dillenburg, Rijeka, travanj 2012. Tisak: BasseDruck, Hagen. 22 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583VRTbi(2012.)) . Place hold
Sveto Pismo Novoga Zavjeta /   Publication: Oberndorf : Oberndorf Druckerei, 1967 . 459 str. ; , S dopuštenjem Nadbiskupskog Ordinarijata u Zagrebu, br. 2.111 od 8.11.1965. 16 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583SARsv(1967.)) . Place hold
Biblija u stripu / by Le Blanc, Andre, Publication: Zagreb : Duhovna stvarnost, 1979 . 830 str. : , Naslov izvornika: The picture Bible for all ages. | Copyright David C. Cook, Elgin, USA Copyright za Jugoslaviju: Duhovna stvarnost, Zagreb, Basaričekova 2 u suradnji sa Slavic Gospel Association, Za izdavača: Branko Lovrec Biblijski redaktor. C. Elvan Olmstead Preveo: Branko Lovrec Korektor: Jadranka Vacek Priprema teksta: Duhovna stvarnost Tisak i uvez: Grafički Zavod Hrvatske, Zagreb. Prema mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu BIBLIJA U STRIPU oslobođena je plaćanja posebnog poreza na promet prema rješenju broj 1573/1-1979. 26 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL220.583LOVbi(1979.) . Place hold
Život Isusov / by Renan, Ernest, Publication: Zagreb, HR : Komisijonalna naklada Hrv. štamparskog zavoda d.d., 1921 . 273 str. , Prosvjetna bbiblioteka; uređuje dr. Ivan Bojančić. Vlasništvo "Izdavačkog odbora prosvjetne Biblioteke". | VII-XXVII. Predgovor k trinaestom izdanju. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Rijetki primjerci (232.9RENzi2) . Place hold
Čakavski pištular / by Vuković, Siniša, Publication: Split : vlast. nakl., 2018 . 4 sv. ; , Biblioteka: Dalmaticum 1 Urednik: Siniša Vuković Grafička priprema: Silvana Skopljanac Tisak: Jafra print d.o.o. Naslovnica : Poslanica Rimljanima, grčki i latisnki Poleđina korice: Lekcionar Bernarda Splićanina 1495. (pretisak 1991.), Muka po Ivanu Vlastita naklada. | Ilustracije u ovoj knjizi čine preslici nekih od naslovnica ili dijelova tekstova Biblija iz kućne biblioteke autora. Čakavski pištular I. ujedno je imao ulogu i biti katalogom za izložbu Kip Biblije- tijelo jezika sa sviju kontinenata, koja je bila postavljena u Državnom arhivu u Vukovaru, u razdoblju od 27. ožujka do 10. travnja 2018. godine. 21 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca.vol.1(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca.vol.2(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca.vol.3(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca1.vol.4(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca2.vol.4(2018.)) . Place hold
 <<    1  ...  4  5  6  >  >>
Log in to create new lists.

Copyright © 2016. Sva prava pridržana.

Knjižnica Biblijskog instituta

Knjižnica: Amruševa 11; Čitaonica: Gajeva 9a | HR-10000 Zagreb | (01) 48 52 894; (01) 48 27 291 | knjiznica@bizg.hr

Powered by Koha