Hrvatski prijevodi Svetog Pisma

| Select titles to:
Ilustrirana Biblija mladih /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1986 . 520 str. : , Američko orginalno izdanje ove Biblije sastavili su o. Josip E. Krause, profesor na St. Thomas College u St. Paul, Minnesota i Dr. Samuel Terrien, profesor na Union Theological Seminary, New York. Hrvatsko izdanje po sporazumu s Western Publishing International (W. P. I.). U hrvatsko su izdanje evanđeoski tekstovi uzeti iz Evanđelje, život i nauka Isusa Krista, Spasitelja svijeta; s grčkog izvornika preveo o. Bonaventura Duda. Ostali tekstovi, gdje su doslovni, citirani ili priređeni prema Biblija, Stari i Novi zavjet, izdanje Stvarnost, Zagreb 1968. Copyright 1962, 1973 Fratelli Fbbri Editori, Medional Editions des Deux Coqs d`Or, Pariz. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1986. | Izdanje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 (odgovara dr. Vjekoslav Bajsić, Zagreb, Kaptol 31) Tisak: ¨Oslobođenje¨, Sarajevo, Dž. Bijedića 185. | 1. izd. 1968. 27 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583BONil(1986)) . Place hold
Franjevačka Biblija /   Publication: Tomislavgrad : | Zagreb : Naša ognjišta ; | Kršćanska sadašnjost : | Hrvatsko bibliofilsko društvo, 2010 . XI, 1671 str. ; , Izdavači: Naša Ognjišta, Kršćanska sadašnjost i Hrvatsko biblijsko društvo. Za izdavače: Fra Gabrijel Mioč, Prof. dr.sc. Željko Tanjić, Damir Lipovšek. Copyright Provincijalat hercegovačkih franjevaca, Mostar, 2010. Imprimatur. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, prot.br. 219-2/09 | Priredio fra Ivan Dugandžić. Stari zavjet preveo i popratio razjašnjenjima Silvije Grubišić, franjevac. Novi zavjet preveo i popratio razješnjenjima Gracijan Raspudić, franjevac. | Bibliofilsko izdanje priređeno prema. Stari zavjet- Hrvatska Biblija (I.-VII.) West Allis-Chicago, 1982.-1984. Novi zavjet- Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Teološka biblioteka, Sarajevo; Provincijalat hercegovačkih franjevaca, Mostar 1987. | Tiskano u Kini. | Nakl. 1200 primj. 25 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583DUGfr(2010.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: U Zagrebu : Izdanje britanskog i inostranog društva, 1940 . 701, 233 str. ; 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1940.)) . Place hold
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: London : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1958 . 731, 231 str. ; , Printed in Great Britain by Lowe and Brydone (Printers) Limited, London, N.W.10 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAsv(1958.)) . Place hold
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: U Beogradu : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1965 . 731, 231 str. ; , Printed in Great Britain by Lowe and Brydone (Printers) Limited, London, N.W.10 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAsv(1965.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: London : Biblijsko društvo, 1973 . 701, 233 str. ; , Croatian Bible CEFP-1973-20 M. Tisak i povez: ČGP Delo, Ljubljana. 19 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1973.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi2(1973.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: Beograd : Biblijsko društvo, 1981 . 233 str. ; , Croatian Bible UBS-EPF-1981- 14M Tisak i povez: ČGP Delo, Ljubljana. 19 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1981.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: [Place of publication not identified] : Izdanje biblijskog društva, 1984 . 701, 233 str. ; , Croatian Bi 043 UBS-EPF 1984 - 3M. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1984.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: [S.l.] : Izdanje Biblijskoga Drustva, 1991 . 701, 233 str. ; 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1991?)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: [Place of publication not identified] : Izdanje Biblijskoga Društva, 1992 . 701, 233 p. ; , Croatian Bible United Bible Societies 1992-5M-032. 15 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1992.)) . Place hold
Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: Krasica : Živa Riječ 2006 . 1240 str. ; , Iz uvodne napomene: Novi zavjet štampan je u prvom izdanju 1989 i do sada je doživio treće izdanje. | Izdavač: "Živa riječ", Krasica u suradnji s GBV-Dillenburg, Germany. 19 cm. Holdings: Biblijski institut - Amruševa (220BIB HRV-ĐAK1 (2006)) , Biblijski institut - Amruševa (220BIB HRV-ĐAK2 (2006)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583DAKsv2(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583DAKsv3(2006.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Varaždin : Hrvatski biblijski nakladnik, 2012 . 1007 str. ; , Na nasl. str.: Varaždinska Biblija. | Izdaje Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o. Copyright 2012. Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o. Tekst VB može se navoditi bez pismene dozvole izdavača u bilo kojem obliku ukoliko navod ne prelazi dvije stotine stihova. 22 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583HBNbi(2012.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583HBNbi2(2012.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1983 . XIV, 1304 str. : , Prijevod: Stari zavjet (Osim petoknjižja i psalama); na temelju rukopisa Dra Antuna Sovića. Petknjižje- Silvije Grubišić Psalmi-Filibert Gass Novi zavjet: Dr. Ljudevit Rupčić. | Popratni tekstovi: Dr. Bonaventura Duda (opći uvod, uvod i napomene uz Novi zavjet), Dr Jerko Fučak (Kazalo imena), Dr Ante Kresina (uvod i napomene uz Petoknjižje, povijesne i proročke knjige Staroga zavjeta), Dr Celestin Tomić (Uvodi i napomene uz mudrosne knige Starog zavjeta). | Izdaje Kršćanska sadašnjost, Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije, Zagreb, Marulićev trg 14. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1974. Izrađeno u tiskari Grafičkog zavoda Hrvatske, Zagreb. | U priređivanju ovog prijevoda Biblije, nakon savjetovanja s jezičnim i biblijskim stručnjacima, usvojeni su kao polazišna točka ovoga pothvata rukopisni prijevodi: 1. Mojsijevo Petoknjižje Silvija Grubišića; 2. Psalmi Filiberta Gassa; 3. ostali dijelovi Starog zavjeta dra Antuna Sovića. Za Pjesmu nad pjesmama preuzet je prijevod Nikole Milićevića što ga je 1965. izdala Matica hrvatska, a za Novi zavjet, uz neke redakcijske preinake, prijevod dra Ljudevita Rupčića, izašao u Sarajevu 1967. | Jezičko stilistički dio posla izvršili su književnici služe i se francuskim prijevodom Bible de Jerusalem. Prijevod su s izvornikom usporedili i stručno ujednačili bibličari, a konačniu je jezičnu redakciju i stilizaciju proveo jezični lektor. Podjela teksta, naslovi i podnaslovi slijede uglavnom francuski prijevod Bible de Jerusalem. 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KA/DUbi(1983.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KA/DUbi(1983.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220BIB-HR) . Place hold
Biblija /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016 . V, 1530 str. ; , Izv. stv. nasl.: La Bible de Jérusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, Br. 560/2008.-10. listopada 2008. Tiskano u Kini. | Nakl. 5000 primj. 20 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2016.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017 . VIII, 1077 str. ; , Izv. stv. nasl.: La Bible de Jerusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia: Vetum et Novum testamentum. | Zemljop. karte u bojama na oba spojna lista. | Nakl. 10000 primj. 22 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KA/DUbi(2017.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2017.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Stvarnost, 1968 . XIV, 934 + 368 str. ; , Glavni urednici: Dr. Jure Kaštelan, književnik Dr. Bonaventura Duda, bibličar Urednici: Josip Tabak, književnik Dr. Jerko Fučak Prijevod: Stari zavjet (osim petoknjižja i Psalama): na temelju rukopisa dra Antuna Sovića Petoknjižje- Silvije Grubišić Psalmi- Filibert Gas Novi zavjet: Dr. Ljudevit Rupčić Popratni tekstovi: Dr. Bonaventura Duda (opći uvod, uvodi i napomene uz Novi zvajet), Dr. Jerko Fučak (kazalo imena), Dr Ante Kresina (uvodi i napomene uz Petoknjižje, Povijesne ili proročke knjige Starog zavjeta), Dr. Celestin Tomić (Uovdi i napomene uz Mudrosne knjige Starog zavjeta) | Novinarska izdavačka kuća Stvarnost, Zagreb, Rooseveltov trg 4 Za izdavača: Ivo Košutič Tehnički urednik: Šurša Marošević Korektor: Stjepan Hosu Tisak: Vjesnik, Zagreb, Odranska bb Tisak geografskih karata: Grafički zavod hrvatske , Zagreb, Frankopanska 26 Copyright 1968 by Stvarnost. 25 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi1(1968.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi2(1968.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi3(1968.)) . Place hold
Biblija /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018 . 1530 str. ; , Izv. stv. nasl.: La Bible de Jérusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Tiskano u Kini. | Nakl. 1000 primj. 20 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2018.)) . Place hold
Jeruzalemska Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1996 . XXIII, 1814 str. : , Prijevod djela: La Bible de Jerusalem | Str. IX-X: Uvodna riječ nadbiskupa zagrebačkog | Str. 1783-1801: Kronološka tablica 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583RE/FU/DAje(1996.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Hrvatsko biblijsko društvo, 2007 . 1211 str. ; , Prijevod: Ivan Evanšelist Šarić. Biblijska revzija: Stari zavjet (osim Psalama): Karlo Vištacki Psalmi: Božo Odobašić Novi zavjet. Mato Zovkić Jezična revizija: Marko Alerić Copyright Hrvatsko bblijsko društvo. Izdavač Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2 Za izdavača: Damir Lipovšek Tisak: Kina 22 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583SARbi(2007.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018 . XXI, 1559 str. ; , Glavni urednici. Jure Kaštelan, književnik Bonaventura Duda, bibličar Urednici: Josip Tabak, književnik Jerko Fučak, bibličar Prijevod: Stari zavjet (osim Petoknjižja i Psalama) na temelju rukopisa Antuna Sovića Petoknjižje: Silvije Grubišić Psalmi: Filibert Gass Novi zavjet: Ljudevit Rupčič (1999.) Popratni tekstovi: Bonaventura Duda (Opći uvod u Bibliju, Uvodi i napomene uz knjige Novog zavjeta), Jerko Fučak (Kazalo poznatijih imena), Ante Kresina (Uvodi i napomene uz Petoknjižje, povijesne i proročke knjige Staroga zavjeta), Celestin Tomić (Uvodi i napomene uz mudrosne knjige Staroga zavjeta). | Izdaje : Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14 Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. (1. izdanje u vlastitoj nakladi 1974.) Tisak. Denona d.o.o., Zagreb Imprimatur : Hrvatska biskupska konferencija, Br. 561/2008. - 10. listopada 2008. | Izv. stv. nasl.: Bible de Jerusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Na spojnim listovima zemljop. karte u bojama. | Nakl. 2000 primj. 22 cm + Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2018.)) . Place hold
Biblija Plus /   Publication: MO, Springfield : Life Publishers International, 2018 . 1991 str. , Copyright 2018. Life Publishers International. Sva prava pridržana | Biblija- Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta u prijevodu Ivana Evanđelista Šarića, 4. popravljeno izdanje Copyright Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, 2013. Korišteno s dopuštenjem | NIV konkordanca, copyright Zondervan Corporation 1982., 1984. Korišteno s dopuštenjem. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Središnji stupac usporednih navoda, copyright Zondervan Corporation 1984. Korišteno s dopuštenjem. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Podnaslovi biblijskih poglavlja i poveznica su preuzeti iz New International Version, copyright International Bible Society 1992. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Svi članci, plan čitanja Biblije, izabrane crno-bijele karte, tabele i ilustracije, uvodi knjiga, karte u boji, fusnote, bilješke za proučavanje, kazalo pojmova, tematski simboli i kazalo tematskih simbola su zaštićeno za vlasništvo Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Tiskano u Južnoj Koreji. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583LPIbi(2018)) . Place hold
Jeruzalemska Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1994 . XXIII, 1814 str., [3] lista sa zemljopisnim kartama ; , Naslov izvornika : LA BIBLE DE JERUSALEM, Les Editions du Cerf, 29, boulevard Latour-Maubourg, Paris VII, 1986. Cop. Les Editions du Cerf, 1973. Cop. za hrvatsko izdanje . Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, br. 274/BK-1994.- 18. srpnja 1994. | STARI ZAVJET- Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1993; NOVI ZAVJET- Novi zavjet (prijevod B. Duda- J. Fuček), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1985; UVOD I KOMENTARI- La Bible de Jerusalem, Les Editions du Cerf, Paris, 1987 (novo, pregledano i prošireno izdanje) | Str. IX-X: Uvodna riječ nadbiskupa zagrebačkog. | Str. 1783-1801: Kronološka tablica. 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583RE/FU/DUje(1994.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Hrvatsko biblijsko društvo, 2010 . [8], 1211 str. ; , Jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetus et Novum testamentum. | Tiskano u Kini. 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583SARbi(2010.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583SARbi(2010.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Čakovec, HR : U druga Stablo Života, 2018 . 1364 str. ; , I. izdanje; Prijevod iz "King James Bible" (1611.) Udruga Stablo Života, Čakovec, 2018. Copyright 2018, Udruga Stablo Života. 21 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583USZbi(2018.)) . Place hold
Sveta Biblija :   Publication: Split : Marjan tisak, 2005 . 231 str. : , Prevedeno prema: La Sacra Bibbia narrate ai ragazzi : Antico Testamento @2002 Edizioni Larus S.p.A. Tekst: G. Falzone Fontanelli Ilustracija: Severino Baraldi Za izdavača: Lidija Šare Urednica: Melita Tomašević Prevela: Helena Vukčević 29 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B221.583FAsv.st(2005.)) . Place hold
Sveto Pismo :   Publication: U Beogradu : Izdanje Britanskog i inostranog biblijskog društva, 1930 . 66 str. ; , Štamparija "Globus"- Beograd, Kosmajska ul. br. 30. 16,5 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD222.110583DANpr1(1930.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD222.110583DANpr2(1930.)) . Place hold
Jeruzalemska Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003 . XXIII, 1814 str., [4] str. sa zemljop. kartama u boji ; , Prijevod djela: La Bible de Jerusalem ; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetus et Novum testamentum | Naslov izvornika: La Bible de Jerusalem, Les Editions du Cerf, 29, boulevard Latour-Maubourg Paris VII, 1986, Copyright: Les Editions du Curf, 1973. Copyright za hrvatsko izdanje: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14 Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, br. 274/BK-1994.-18. srpnja 1994. Tisak: ZRINSKI d.d., Čakovec | Nakl. 5000 primj | Zemljop. karte u boji i na oba spojna lista | Kratice: str. XIX-XXIII | Kronološka tablica: str. 1783-1801 | Tablica mjera i novca: str. 1805-1806 | Abecedni popis glavnih bilježaka: str. 1807-1814 24 cm + Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583RE/FU/DUje(2003.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : | Sarajevo : Hrvatsko biblijsko društvo; | Vrhbosanska nadbiskupija, 2006 . 1384 str. ; , Prijevod: Ivan Evanšelist Šarić. Biblijska revzija: Stari zavjet (osim Psalama): Karlo Vištacki Psalmi: Božo Odobašić Novi zavjet i deuterokanonske knjige Starog zavjeta. Mato Zovkić. Jezična revizija: Marko Alerić. Urednik: Zvonimir Kurečić | Copyright Hrvatsko bblijsko društvo. Izdavač Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2 Za izdavača: Damir Lipovšek. Suizdavači: Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo, Kaptol 7. Glas Koncila, Zagreb, Kaptol 8. Tisak: Kina Imprimatur: Biskupska Konferencija BiH br. 23/2006 od 31. siječnja 2006. 22 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583SARbi(2006.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : | Sarajevo : | Split : | Tomislavgrad . Hrvatsko biblijsko društvo ; | Vrhbosanska nadbiskupija ; | Verbum ; | Naša ognjišta, 2016 . 1383 str. ; , Biblijska revizija: Stari zavjet /osim Psalama i deuterokanonskih knjiga): Karlo Višaticki Psalmi: Božo Odobašić Novi zavjet i deuterokanonske knjige Starog zavjeta: Mato Zovkić | Copyright: Hrvatsko biblijsko društvo Izdavač: Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2 Za izdavača: Damir Lipovšek Suizdavači: Vrhbosanska konferencija, Sarajevo, Kaptol 7 Verbum, Split, Trumbićeva obala 12 Naša ognjišta, Tomislavgrad, Trg fra Mije Čuića 1 Imprimatur : Biskupska konferencija BiH br. 23/2006 od 31. siječnja 2006. Tisak: Južna Koreja 22 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583SARbi(2016.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Brooklyn ; Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2006 . 1727 str. ; , Jezici na kojima je prijevod Novi svijet izdan u cijelosti: afrikaans, albanski, arapski, cebuano, češki, čvana, danski, engleski ( i na Brailleovom pismu). finski, francuski, grčki, gruzijski, hrvatski, iloko, indonezijski, japanski, joruba, kineski, kineski (pojednostavljeni), korejski, mašarski, makedonski, nizozemski, norveški, njemački, poljski, portugalski ( i na Brailleovom pismu), rumunjski, sesoto, slovački, srpski, srpski (latinica), svahili, šona, španjolski ( i na Brailleovom pismu), švedski, tagalog, talijanski, tsonga, xhosa i zulu. Jezici na kojima je izdan dio prijevoda Novi svijet: američki znakovni jezik (na DVD-u), armenski, bugarski, cibemba, čičeva, efik, igbo, lingala, malgaški, osetski, ruski, sepedi, sinhalski, slovenski, sranantongo, talijanski ( Brailleovo pismo), turski, tvi i ukrajinski. Ukupna dosadašnja naklada prijevoda Novi svijet. 139 347 865 primjeraka. Made in the USA ; Tiskano u SDA-u. | Zemljop. crteži u bojama na unut. str. oba om. lista | Predmetno kazalo | Kazalo bilježaka 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583WTBTSbi(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583WTBTSbi2(2006.)) . Place hold
Psalmi :   Publication: Zagreb : Biblijski institut ; | Hrvatsko biblijsko društvo ; | Centar biblijskih istraživanja, 2018 . 240 str. ; 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Amruševa (220.59182BERps2) , Biblijski institut - Amruševa (220.59182BERps3) , Biblijski institut - Amruševa (220.59182BERps4) , Biblijski institut - Amruševa (223.20583BERps1) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B223.20583BERps(2018.)) . Place hold
Psalmi :   Publication: Zagreb : Biblijski institut ; | Hrvatsko biblijsko društvo, 2017 . 278 str. ; , Pretisak izd. iz 1816. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Amruševa (220.59182VRAps1) , Biblijski institut - Amruševa (220.59182VRAps2) , Biblijski institut - Amruševa (220.59182VRAps3) , Biblijski institut - Amruševa (220.59182VRAps4) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B223.20583VRAps(1816.)) . Place hold
Psalmi Davidovi /   Publication: Beograd : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1930 . 101 str. ; , Štamparija "Globus", Beograd. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B223.20583BIBDps(1930.)) . Place hold
Evanđelje :   Publication: Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1962 . 384 str. ; , Note. Franjevački provincijalat, Tagreb Br. 531/61. Imprimi potesti Zagreb, 8.rujna 1961., Damjan Damjanović, provincijal Nadbiskupijski duhovni stol, Zagreb Br. 1858/61. Imprimaturi Zagreb, 27. lipnja 1961., Dr. Josip Lach, generalni vikar. | Raspored teksta, popratne bilješke i crteži kao i Dodatak preuzet je iz 7. izdanja djela IL VANGELO, što ga je uz suradnju priredio talijanski isusovac Pietro Vanetti (Editrice Missioni, Venezia, 1958.) 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B226.583DUDev(1962.)) . Place hold
Evanđelja /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1973 . 314 str. : , Biblijska lektura. Ante Kresina Biblijska revizija: Celestin Tomić Jezična lektura: Marko Grčić, Josip Tabak (za Ivana) Ekumenski savjetnik: Jospi Horak Korektura: Marija Depolo, Bonita Kovačić Nives Kuhar. | Izdaju: Kršćanska sadašnjost, Zagreb; Biblijsko društvo, Beograd. Odgovara. Vjekoslav Bajsić, Kaptol 31, Zagreb. Imprimatur. Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, br. 2975/72 od 9.X. 1972. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1973. Tisak: "Zrinski" - Čakovec. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL226.0583DU/FUev(1973)) . Place hold
Bilingual English-Croatian Gospel according to St. John =   Publication: Vancouver : Alpha and Omega, 1988 . 63 str. , Note: Biblija ili Sveto pismo sadržava dvojezično izdanje Evanšelja Novog zavjeta, Sv. Ivan sa dodatkom vijesti o spasenju. Engleska Biblija "King James" sastavljeno jedno pokraj drugoga sa hrvatskim evanšeljem, preobrađeno iz starijih hrv. prijevoda i pažljivo uspoređeno sa engleskim. Holdings: Biblijski institut - Amruševa Zbirka Biblija (B226.5083MARbi(1988.)) . Place hold
Isus :   Publication: Zagreb, HR : Duhovna stvarnost, 1992 . 70 str., [8] str. s tablama : , Copyright za hrvatsko izdanje : Duhovna stvarnost, 1992. Tekst Novog zavjeta-Knjiga o Kristu- Copyright za hrvatsko izdanje : Duhovna stvarnost, 1981, 1992. Copyright za međunarodno izdanje : International Bible Society. Copyright za dodatni tekst. za hrvatsko izdanje . Duhovna stvarnost. Copyright za mešunarodno izdanje: Campus Crusade for Christ. Sva prava pridržana. Izdaje: Duhovna stvarnost, Zagreb, Basaričekova 2 Odgovara: Dr. Branko Lovrec Tisak. Duhovna stvarnost 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Amruševa (225NTis1) , Biblijski institut - Amruševa (225NTis2) , Biblijski institut - Amruševa (225NTis3) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL226.40583DSis(1992.)) . Place hold
Sveto pismo :   Publication: Beograd : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1952 . 378 str. ; , Stv. nasl. na poleđini nasl. lista: Croatian New testament. 13 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583BIBDsv1(1952.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583BIBDsv2(1952.)) . Place hold
Sveto pismo :   Publication: Beograd : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1960 . 378, 101 str. ; , Stv. nasl. na omotu: Novi zavjet i Psalmi. | Stv. nasl. na poleđini nasl. lista: Croatian New testament. 13 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583BIBDsv(1960.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: [S.l. : s.n.], 2002 . 491 str. , Note: Copyright 2002 Bible League International Ilustracije: Tamika Rybinski Preuzeto iz Novi zavjet-suvremeni prijevod (SHP) Copyright Bible League International. Korišteno s dopuštenjem. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583BLIno(2002.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: [USA . Bible League International]. 2017 . 594 str. ; , Riječ izdavača :Za Kristove Crkve u Republici Hrvatskoj prop. Mladen Dominić, Zagreb, 25. lipnja 2017. godine. 15 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583BLIno(2017.)) . Place hold
Biker Bible   Publication: Reken, Germany : Reken Bible for the Nations, 2014 . 491 p., 96 p. ; , Bajkerska Biblija posebno je izdanje organizacije Bible for the Nationas e.V.. Sav materijal na stranicama u boji pripada Bible for the Nations e.V. i proizveden je u suradnji s Bajkerskom crkvom Europe i različitim bajkerskim klubovima diljem Europe. Copyright Bible for the Nations e.V., sva prava pridržana. | Copyright za Novi zavjet: Copyright Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o., www.hbn.hr Tekst Varaždinske Biblije može se navoditi bez pismene dozvole izdavača u bilo kojem obliku (pisanom, elektroniskom ili audio) ako navod ne prelazi dvije stotine stihova. Tisak: Druckerei C.H.Beck, Germany Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583BNbi=ba1(2014.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583BNbi=ba2(2014.)) . Place hold
Novi zavjet i svjedočanstva vjere vrhunskih sportaša /   Publication: Zagreb : Hrvatsko biblijsko društvo, 2003 . VIII, 272 str. : , Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum. | Na nasl. str. i na 1. om. listu: Kreni. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583BO/HOno) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb: Kristova Crkva Braće "Bratski vjesnik", 1989 . 360 str. ; , Nakladnik: Kristova Crkva Braće "Bratski vjesnik", Zagreb, Gajeva 9a. Odgovorni urednik: Dr. Branko Djaković, Zagreb, Nodilova 2. Štampa: Grafička galanterija ČASNI, Severin na Kupi. | Štampano dvostupačno. Str. 3-4: Predgovor/ Branko Djaković. Bilješke uz tekst. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1989.)) . Place hold
Novi zavjet i psalmi /   Publication: [Place of publication not identified] : [publisher not identified], 1993 . 480 str. ; , Na gl. nasl. str. : Zagrebačko izdanje iz Revidiranog teksta grčkog orginala. | Nakladnik: "Udruženje za širenje vjerske literature", Rijeka, Žrtava fašizma 2, HR-51000 Rijeka. Štampa: BasseDruck GmbH, Germany. | GBV 1993, Gute Botschaft Verlag, P.O. Boy 80, D-35673 Dillenburg, Germany. | Str. 7 Predgovor i Iz predgovora prvom izdanju Novog Zavjeta 1989 godine. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno(1993)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DJAno2(1993)) . Place hold
Novi zavjet živim riječima :   Publication: Zagreb, HR : Duhovna stvarnost, 1983 . 597 str. ; , Izdaje: Duhovna stvarnost, Zagreb, Basaričekova 2. Odgovorni urednik: Branko Lovrec Prevodioci: Mirjana Lovrec, Branko Lovrec, Željko Gruić Lektor: Nives Opačić Korektori: Boris Peterlin, Jadranka Vacek Naslovna strana i tehnička oprema: Ivan Vacek Drugo izdanje: 1983. Slog i fotolito: Duhovna stvarnost. Tisak: SOUR `Varteks`, R.O. Tiskara Varaždin Copyright 1981 by Living Bibles International Copyright za Jugoslaviju 1981 by Duhovna stvarnost. | Prema mišljenju Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu Novi zavjet živim riječima-KNJIGA O KRISTU smatra se proizvodom za koji se ne plaća porez na promet proizvoda prema rješenju 2785 /1-1982. | Predgovor izdavača. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583LOVno(1983.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583LOVno2(1983.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225LOVno3(1983)) . Place hold
Istinito svjetlo :   Publication: Zagreb, HR : Duhovna stvarnost, 1970 . 125 str. ; , Note: Izdaje: Duhovna stvarnost, bapt.crkva Zagreb, Basaričekova 2. Odgovara: Dr. Branko Lovrec, Zagreb, Ul. 29. X 1918. br.8. Tisak: "Zrinski" Čakovec. | Ovo izdanje Ivanovog evanđelja je po prijevodu dr. Rupčića, supoređeno s izdanjem Novi zavjet, 1961. te izdanjem Stvarnosti, 1968. Dodatak ovom evanđelju je Pocket Testament League, koje donosimo u cijelosti prema njihovom izdanju Ivanovog evanđelja. 12 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL226.5083LOVis(1970)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta sa Psalmima /   Publication: [Beograd] : Izdanje biblijskog društva, 1978 . 291 str. ; , Croatian New Testament with Psalms 353 UBS-EPF 1978-6M Printed in Yugoslavia Tisak i povez: ČGP Delo, Ljubljana. 16 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583KA/DAno(1978.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583KA/DAno(1978.)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta sa Psalmima /   Publication: [Croatia?] : Izdanje biblijskog društva, 1994 . 291 str. ; , Croatian New Testament with Psalms United Bible Societies-1994-2.5M-353. 16,5 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583KA/DAno(1994.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583KA/DAno(1994.)) . Place hold
Sveto Pismo Novoga zavjeta sa Psalmima /   Publication: Beograd : Biblijsko društvo. 1992 . 291 str. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583KA/DAno(1992.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1973 . 613 str. : , Izdaje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14. Odgovara: Vjekoslav Bajsić, Kaptol 31. Zagreb. Imprimatur: Nadbiskupijski duhovni stol, Zagreb, br. 2975/72 od 9. X. 1972. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1973. Tisak: Trinski, Čakovec. | Sadrži: Riječ izdavača, Str. 519-548: Uvodi u pojedine knjige Novoga zavjeta / (Bonaventura Duda). Str. 581-600: Tumač naziva i imena / (Bonaventura Duda). Kazalo. 17 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583DU/FUno(1973.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583DU/FUno2(1973.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1981 . 613 str. : , Izdaje. Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14. Odgovara: Vjekoslav Bajsić, Kaptol 31. Zagreb. Imprimatur: Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, br. 2975/72 od 9.X.1972. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb. Tisak: Zrinski-Čakovec. | Str. 581-600: Tumač naziva i imena / B. Duda | Predmetno kazalo 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno(1981.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno2(1981.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1990 . 692 str. ; , Printed for The Gideons International by Shinil Printing Co., Ltd. Korea, May 1993. | Izdaje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 Odgovara: dr Vjekoslav Bajsić, Zagreb, Kaptol 31 Imprimatur: BKJ br. 257/88-Aad. 23.11.1988. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1988. Fotoslog: NISRO "Varaždin", Varaždin Tisak: DELO Ljubljana. 12 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno1(1990.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno2(1990.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno3(1990.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno4(1990.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno5(1990.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno6(1990.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FUno7(1990.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1992 . 847 str. : , Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum | Na koricama : Novi zavjet za prognanike. 14 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583DU/FUno(1992.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1998 . X, 792 str. ; , Naziv izvornika: Traduction oecumenique de la Bible. Edition integral Nouveau Testament Copyright Les Editions du Cerf- Les Bergers et les Mages, Paris 1972. | Urednik: Marijan Jerko Fučak Tekst Novog zavjeta preveli: Bonaventura Duda i Marijan Jerko Fučak | Izdaje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 Odgovara; dr. Aldo Starić Imprimatur: BKJ br, 257-88/ ad. 23.11.1988. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1992. Tisak: TRINSKI d.d.d, Čakovec | Nakl. 15000 primj. | Nastanak francuskoga ekumenskoga prijevoda Biblije: str. VII-X. | Bilješke uz tekst. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583FU/DUno(1998.)) . Place hold
Novi zavjet i Psalmi /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1992 . 1055 str. : , Izdaje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 Odgovara: dr. Vjekoslav Bajsić, Zagreb, Kaptol 31 Imprimatur: BKJ br.257/88-ad.23.11.1988. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1988. Tisak: ZRINSKI, Čakovec | Dodatak I: Kratice biblijskih knjiga, Navodi SZ u NZ, Kronološka tablica, Uvodi u pojedine knjige NZ,Tablica nedeljnih čitanja, Stvarno kazalo, Pregled glavnih događaja, prispodoba i čuda str.: 695-832 | Sadrži Riječ izdavača uz prvo izdanje i napomena izdavača uz deveto izdanje. 14 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FU/GAno(1992.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583DU/FU/GAno2(1992.)) . Place hold
Novi zavjet i Psalmi /   Publication: Varaždin : Hrvatski biblijski nakladnik, 2006 . 592 str. ; 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583HBNno(2006.)) . Place hold
Novi zavjet i Psalmi /   Publication: Varaždin : Hrvatski biblijski nakladnik, 2006 . 592 str. ; , Nakladnik: Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o. Copyright 2006, Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o. Copyright 2006, La buona novella Inc. 17 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583HBNno(2006.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Zagreb : Svjetski biblijski prevodilački centar, 2006 . XXII, 488 str. : , Copyright 2006 Svjetski biblijski prevodilački centar Sva prava pridržana. Urednik: mr. Mladen Jovanović Teološka provjera u odnosu na izvornik: dr. Davor Peterlin Lektura hrv. prijevoda. Ervin Bishop Stručna obrada teksta: Andrea Jovanović Predstavnik WBTC za Hrvatsku : Roger Massey | Tehnička priprema za ovo izdanje: Matthew Carroll Naslovnica i grafička oprema: Teodor Cuculea | Nakl. 14500 primj. 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583JOVno2(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583JOVno3(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583JOVno4(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583JOVno5(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583JOVno6(2006.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Zagreb : Svjetski biblijski prevodilački centar, 2006 . XXII, 488 str. : , Copyright 2006 Svjetski biblijski prevodilački centar Sva prava pridržana. | Urednik: mr. Mladen Jovanović Teološka provjera u odnosu na izvornik: dr. Davor Peterlin Lektura hrv. prijevoda. Ervin Bishop Stručna obrada teksta: Andrea Jovanović Predstavnik WBTC za Hrvatsku : Roger Massey Tehnička priprema za ovo izdanje: Matthew Carroll Naslovnica i grafička oprema: Teodor Cuculea | Nakl. 14500 primj. 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583JOVno(2006.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Rijeka : Biblijsko društvo pri Međunarodnom centru za život, 2001 . IV, 450, XLV str. ; , Nakladnik: Biblijsko društvo pri Međunarodnom centru za život, Rijeka Odgovara. Željko Mraz Copyright: 2001, Međunarodni centar za život, Rijeka, Bartolovo 10 Prijevod. Ruben Knežević Jezično-stilska lektura: Đurđica Garvanović- Porobija, Krunoslav Pranjić Biblijsko-jezična revizija: Nela Horak-Williams Biblijsko-teološka revizija: Petar Kuzmič, Davorin Peterlin, Tadej Vojnović Suradnici. Giorgio Grlj, Tomislav Jonke, Dragutin Matak Tehnički urednik: Teofil Dereta Korektor: Ivica Pavlović Urednici: Ruben Knežević, Petar Kuzmič. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583KNEno1(2001.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583KNEno2(2001.)) . Place hold
Novi zavjet živim riječima :   Publication: Zagreb : Duhovna stvarnost, 1993 . 597 str. ; 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583LOVno(1993)) . Place hold
Dvojezičan englesko- hrvatski Novi zavjet [i] Psalmi i Mudre izreke /   Publication: Winnipeg, CA : Hignell Printing Ltd., 1993 . 466 str. , Copyright: George Martinjak. Printed and bound by Hignell Printing Ltd. Winnipeg, MB. Printed in Canada 1993. | Dvojezičan Englesko-Hrvatski Novi zavjet, Psalmi i Mudre izreke. Sastavljeno jedno pokraj drugog na engleskom i hrvatskom jeziku. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583MARbi/dv(1993.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo :   Publication: [S. l : s. n., . 415 str. ; , Om. str. nasl.: Dvojezični englesko-hrvatski Novi zavjet. | Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum. 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583MARbi(1995.)) . Place hold
Sveto pismo.   Publication: [S. l.] : Managemnet AB, 1966 . 707 str. ; , Imprimi potest: Provincijalat herc. franjevaca, Mostar. Broj: 1040/66. Mostar, 4. listopada 1966. Imprimatur: Nadbiskupijski Ordinarijat Vrhbosanski. Broj: 1956/66. Sarajevo, 10. listopada 1966. Published by CoPrint Managment AB by permission Printed by Grafički zavod Hrvatske. 16 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583RUPsv([1966?])) . Place hold
Sveto Pismo :   Publication: [Bromma] : SM [i.e. Slaviska Missionen], 1967 . 707, [1] p. ; , Imprimatur dated 10 October 1966. Reprinted from the 1967 edition, but with some verses omitted or misplaced and many notes omitted. With new preface, references and some footnotes, index, general notes, maps. | Provincijalat herc. franjevaca, Mostar Broj: 1040/66. Imprimi potest Mostar, 4. listopada 1966. | Nadbiskupijski Ordinarijat Vrhbosanski Broj: 1956/66. Imprimatur Sarajevo, 10. listopada 1966. 15 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583RUPsv(1967.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zenica, BiH : DD "DOM ŠTAMPE", 2002 . II,450, XXIV str. ; , Izvornik: Kritičko izdanje novozavjetnog grčkog teksta Nestle-Alanda (Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece- Greek-English New Testament, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellchaft, 1994., 27. izdanje), istovjetno s tekstom 4. izdanja The Greek New Testament (United Bible Societies), koje su priredili Kurt ALnd, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzeger i Allen Wikgren. | Izdavač: DD" DOM ŠTAMPE", Zenica Za izdavača: Edhem Suljić Prijevod: Ruben Knežević Copyright: 2001, Life Centar International | Sadrži : Riječ izdavača uz prvo izdanje. 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.5839KNEbi1(2002.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (B225.5839KNEbi2(2002.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Tomislavgrad : | Zagreb : Naša ognjišta ; | Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo, 1996 . 840 str. ; , Imprimatur: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, PROT.N. 159/96. Copyright Ljudevit Rupčić, Mostar, 1996. Odgovara: Gabrijel Mioč, Tomislavgrad Tisak: ZRINSKI d.d., Čakovec. | Općenito o Sv. pismu: str. 827-830. 16 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583RUPno(1996.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Tomislavgrad : | Zagreb : Naša ognjišta ; | Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo, 1996 . 840 str. ; , Imprimatur: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, PROT.N. 159/96. Copyright Ljudevit Rupčić, Mostar, 1996. Odgovara: Gabrijel Mioč, Tomislavgrad Tisak: ZRINSKI d.d., Čakovec. | Općenito o Sv. pismu: str. 827-830. 16 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583RUPno(1996.)) . Place hold
Sveto pismo Starog' i Novog' zakona /   Publication: Zagreb : | Sarajevo : Hrvatsko biblijsko društvo : | Synopsis ; | Synopsis, 2016 . XVII, 1360 str. ; , Pripremili. Marko Tomić, Ivan Jurčević, Karlo Višaticki. Copyright Hrvatsko biblijsko društvo Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove knjige ne smije se objaviti ili otisnuti bez prethodne pismene suglasnosti Hrvatskog biblijskog društva. Izdavač: Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2, www.hbd.hr Za izdavača: Damir Lipovšek. Sunakladnici: Synopsis d.o.o., Zagreb, Vlade Gotovca 4 Synopsis d.o.o., Sarajevo, Maršala Tita 32 Naša ognjišta, Tomislavgrad, Trg fra Mije Čurića 1 Motivi sa naslovnice preuzeti s izdanja iz 1831. | Tiskano u Italiji. 25 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KATsv(1831./2016.)) . Place hold
Vatikanski hrvatski molitvenik i Dubrovački psaltir :   Publication: U Zagrebu : Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1934 . cxv. 288 str. : , Dodatak : najstarriji štampani hrvatski molitvenik/priredio Ciro Giannelli. | Tisak : Tisak nadbiskupijske tiskare. 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B264.028FANva(1934.)) . Place hold
Tko je Isus Krist? :   Publication: Zagreb, HR . Kršćanska sadašnjost, 1999 . 15 zvučih kaseta. , Izdaje. Kršćanska sadašnjost (Made in Yugoslavia) Sva prava proizvođača i vlasnika pridržana. Zabranjuje se presnimanjavanje, javno izvođenje i radio-difuzija. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583ma.p.1) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583ma.p.1.2) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583ma.p.2) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Audio Visual (BL225.583ma.p.3) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583ma.p.4) . Place hold
Sveto evangjelje po Mateju /   Publication: U Sarajevu : Tiskom ˝Bosanke pošte˝, 1895 . XXXV, 815 str. , Sveto pismo novoga zavjeta- Knjiga I.- Sveto Evangjelje po Mateju-protumačio Dr. Josip Stadler, metropolita i nadbiskup vrhbosanski.- U Sarajevu. Tiskom " Bosanske pošte", 1895.--T.p. verso. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BB226.20583STAsv.ma(1895)) . Place hold
Sveto evangjelje po Marku /   Publication: U Sarajevu : Tiskom ˝Bosanke pošte˝, 1896 . XI, 409 str. ; , Sveto pismo novoga zavjeta- Knjiga II.- Sveto Evangjelje po Marku-protumačio Dr. Josip Stadler, metropolita i nadbiskup vrhbosanski.- U Sarajevu. Tiskom " Bosanske pošte", 1896.--T.p. verso. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B226.30583STAsv.ma(1896)) . Place hold
Sveto evangjelje po Luki /   Publication: U Sarajevu : Tiskom ˝Bosanke pošte˝, 1899 . XIX, 820 str. ; , Sveto pismo novoga zavjeta- Knjiga III.- Sveto Evangjelje po Luki-protumačio Dr. Josip Stadler, metropolita i nadbiskup vrhbosanski.- U Sarajevu. Tiskom " Bosanske pošte", 1899.--T.p. verso. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BB226.40583STAsv.lu(1899)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta :   Publication: U Sarajevu : Tiskara Thiera i Voglera, 1902 . XXIV, 739 str. ; 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B226.50583STAsv.iv(1902)) . Place hold
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: Zagreb : Zbor duhovne mladeži zagrebačke, 1911 . 455 str. ; , Tiskano dvostupačno. Napomena. na gl.nasl.strani na dnu : Štamparija Hrvatskog katoličkog tiskovnog druđtva | Ordinariatus Archidioecesis Zagrabiensis Nrus 3735. Nihil obstat Dr. Josephus Lang, Censor. | Imprimatur. Datum Zagrabiae, die 7. Julii 1911. Dr. Antonius Bauer, m.p. Archiepiscopus Coadjutor. 21 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI221.583CEBsv(1911.)) . Place hold
Sveto Pismo Staroga i Novoga uvita /   Publication: U Beču : Iz Ces. Kr. dvorne i obštene tiskarnice, 1860 . 632 str. ; , Gl. nasl.strana : Sveto pismo Staroga i Novoga uvita iz latinskoga s obzirom na matične knjige izbistreno i iztumačeno po Ivanu Matiju Skariću, svetoga bogoslovja naučitelju, davninah Svetoga pisma, uvodjenja u svete knjige Staroga uvita, njihovoga tumačenja, i iztokostranskih jezikah u općenom simeništu u Zadru bivšem učitelju, i ost. Slog osmi, koj sadržaje Knjigu Daniela pror. ; Knjigu dvanaest manjih prorokah, i I. i II. Knjigu Makabejah. S potvrdjenjem prisvit. i pripošt., od S. Rimske stolice uoblastjenih biskupah. | Posveta: Emerik Ožegović od Barlabaševca. 24 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI221.583SKAsv(1860)) . Place hold
Evanđelje koje je napisao Ivan /   Publication: Zagreb, HR : Duhovna stvarsnost, 1981 . 60 str. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL226.50583LOVev(1981.)) . Place hold
Novi testament 1562./1563. /   Publication: Zagreb : Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik", 2007 . XXXIII, 901 str. : , Izv. stv. nasl.: Prvi del Novoga Testamenta, va tom jesu vsi četiri evanjelisti i dijanje Apustolsko, iz mnozih jazikov, v općeni sadašnji i razumni h`rvacki jazik, po Antonu Dalmatinu i Stipanu Istranu, s pomoću drugih bratov, sada prvo verno stlmačen / Die erste halb Theil neuen Testaments, darinn sein die vier Evangelisten, und der Apostel Geschichte, jetzt zum ersten mail in die crobatische Sprach verdolmetscht, un mit glagolitischen Buchstaben gedruckt. V Tubingi, leta od Kristova rojstva č. f. m. b. (1562.) | Drugi del Novoga testamenta v kom se zdrže Apostolske Epistole, po ordinu kako broj na drugoj strani ove harte kaže. / Der ander halb Theil des neuen Testaments, jetzt zum ersten in die crobatische Sprach verdolmetscht, und mit glagolitischen Buchstaben gedruckt. Psal. 19. Va vsi zemlju izide glas njih: i na konce okrugla zemlje besede njih. Štampan v Tubingi, č. f. m. v. (1563.) | Faks. pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta 1562./1563. i Pogovor uloženi u zajedničku kutiju. 22 cm + Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583JEMno(1562./1593.)) . Place hold
Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta /   Publication: Sarajevo : Akademija "Regina Apostolorum", 1942 . 511 str. : , Sva prava pridržana Nrus 4015. Imprimatur: Sarajevi, die 27. Decembris 1942. Joannes Archiepiscopus Vrhbosnensis. Tisak: " Nove Tiskare" Vrček i dr. u Sarajevu. | Str. [5]: Predgovor / Ivan [Šarić], nadbiskup vrhbosanski. 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583SARsv3.no(1942.)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta /   Publication: Zagreb : Naklada dra. Stjepana Markulina, 1925 . 560 str. ; , ORDINARIATUS ARCHIDIOECESEOS ZAGRABIENSIS Nrus 2300. Nrus 4712. Nihil obstat Dr. Josephus Lang, Ep. Cons., m.p. censor Imprimatur. Zagrabiae, die 24. Juli 1924. Sva prava pridržana. Zagreb 1925. Dr. Stjepan Markulin. | 2-4 str. Predgovor 559 str. Dodaci i ispravci 560 str. Sadržaj. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583ZAGsv1(1925.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL225.583ZAGsv2(1925.)) . Place hold
Novi teštament 1563. =   Publication: Zagreb : | Ljubljana : Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" ; | Narodna in univerzitetna knjižnica, 2008 . X, 949 str. : , Izvorni stvarni gl. naslov : Prvi del Novoga Testamenta, va tom su vsi četiri Evangelisti i Apostolska d´jan´ja. iz mnozih` jazikov` v sadašnji opšteni i razumni H`rvatski jezik`, po Antonu Dalmatinu i Stipanu Istrijanu, s pomoštu drugih bratov` verno st`lmačeni, i s ciruličskimi slovi najp`prvo sada štampani. / Der erst halb Theil des newen Testaments, darinn sein die vier Evangelisten und der Apostel Geschicht, jetzt zum ersten mal in die Crobatische Sprach verdolmetscht, und mit Cyrulischen Buchstaben getruckt. V Tubingi, 1563. | Drugi del Novoga Teštamenta, v kom se zad`rže Apustolske Epistole, po ordinu kako broi`na drugoi strani ove harte kaže. / Der ander halb theil newen Testaments, jetz zum ersten in die Crobatische Sprach verdolmetscht, und mit Cyrulischen Buchstaben getruckt. Psal. 19. Va vsu Zemlju izide glas njih` i na konce okrugla zemlje besede njih`. Štampan v Tubingi, 1563. | Faks. pretisak ćiriličkoga Novoga testamenta iz 1563. godine i Pogovor uloženi u zajedničku kutiju. 22 cm + Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583JEMno(1563.)) . Place hold
Psalterium :   Publication: U Zagrebu : U knjižarnici Jug. akademije L. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1883 . XXIV, 303 str., [1] list s tablom (faks.) ; , Jedinstveni stv. nasl.: Psaltir. 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Amruševa Zbirka Biblija (B223.2GEIps(1883)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Mozaik knjiga, 2007 . 478 str. : , Prema francuskom izdanju Hasso Ebeling Verlag Luxemburg. Izvaci iz tekstova izabrani su iz Bible de Jerusalem (Jeruzalemske Biblije). Prijevodi izvadaka uzeti iz Biblije, Kršćanska sadašnjost, 1994. Prijevod predgovora Zoran Maljković. 30 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B246DORbi) . Place hold
Sveto pismo Novoga zakona :   Publication: Zagreb : | Ozalj : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima : | Hrvatsko biblijsko društvo ; | Matica hrvatska, Ogranak, 2018 . 727 str. : , Ilustraciju uz zekst Novoga Zakona preuzete su iz: Missale secundum Chorum et Rubricas Almi episcopatus Zagrabiensis Ecclesiae..., Venetiis 1511. | Naslov na koricama: Sveto pismo Novoga Zakona na horvatski jezik po Ivanu Rupertu Gisuču prenešeno i na svetlo dana 22 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583GUSsv(2018.)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta :   Publication: U Zagrebu : Naklada Društva svetojeronimskoga, 1917 . str. 457-600. ; , Ordinariatus Archidioecesis Zagrebiensis. Nrus 3760.-1917. Nihil obstat. Dr. Josephus Lončarević, censor. Imprimatur Datum Zagrabiae, die VIII. IUN. 1917. Dr. Dominicus Premuš, Episcopus. | Na poleđini knjižnice : Tisak "Nadbiskupske tiskare" u Zagrebu. 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B226.583GUDsv(1917)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb : | Tomislavgrad : Hrvatsko biblijsko društvo ; | Naša ognjišta, 2017 . 832 str. ; , Copyright : Hercegovačka franjevačka provincija Mostar Izdavači: Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2 Naša ognjišta, Tomislavgrad, Trg fra Mije Čuića 1 Za izdavače: Damir Lipovšek fra Gabrijel Mioč Tisak: Južna Koreja Imprimatur: Biskupska Konferencija BiH br. 250/96 18 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583RUPno(2017.)) . Place hold
Novi zavjet i Psalmi /   Publication: Mostar : | Zagreb : ZIRAL ; | Hrvatsko biblijsko društvo, 2003 . 1052 str. ; , Copyright: Hercegovačka franjevačka provincija Mostar Za izdavače: Milan Lončar, Damir Lipovšek Tisak: Offset Markulin | Osmo izdanje Novog zavjeta i treće izdanje Psalama. 16 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583RUPno(2003.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1992 . X, 792 str. ; , Prijevod djela: Novum testamentum ; prevedeno prema: Traduction oecumenique de la Bible | Naziv izvornika: Traduction oecumenique de la Bible. Edition integral Nouveau Testament Copyright : Les Editions du Cerf - Les Bergers et les Mages, Paris 1972. | Urednik: Marijan Jerko Fućak Tekst Novoga zavjeta preveli: Bonaventura Duda i Marijan Jerko Fućak. | Izdaje Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14. Odgovara: Vjekoslav Bajsić, Zagreb, Kaptol 31 Imprimatur: BKJ br. 257/88- ad 23.11.1988. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992. Tisak: "Varteks", Tiskara d.o.o. Varaždin. 22 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583DU/FUno(1992.)) . Place hold
Stari zavjet :   Publication: Zagreb . Kršćanska sadašnjost, 2011 . 2112 str. : , Copyright za biblijski tekst: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, 2008. Naslov izvornika iz kojega su preuzeti uvodi i bilješke TOB-a: Traduction aecumenique de la Bible. Edition integrale. Ancien Testament. Copyright Les Editions du Cerf- Societe Biblique Francaise, Paris, 1997 (7 edition) | Izdaje: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Maruličev trg 14 Za nakladnika: Željko Tanjić Glavni urednik: Stjepan Brebrić Tisak: Zrinski d.d., Čakovec Naklada: 2.000 Tiskano u siječnju 2011. 22 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI221.583REBst(2011.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Zagreb, HR : Svjetski biblijski prevodilački centar, 2003 . xviii, 408 str. : , Copyright 2002 Svjetski biblijski prevodilački centar Sva prava pridržana | Ovaj zaštićeni materijal može biti citiran do tisuću redaka bez pismenog odobrenja. Nadalje, količina citiranih dijelova ne smije uključivati cijelu knjigu niti smije sadržavati više od pedeset posto djela iz kojega su uzeti citati. Ova obavijest o autorskim pravima mora se nalaziti kod naslova ili na stranici određenoj za autorska prava: Uzeto iz Novog zavjeta: suvremeni prijevod Copyright 20002 Svjetski biblijski prevodilački centar Korištenje s dozvolom. | U suradnji s Institutom za biblijske studije u Zagrebu, Kušlanova 21, s ciljem daljnje dorade. | Predgovor: str. V. | Uvod: str. VI-XVIII. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SBPCno(2003.)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta /   Publication: Zagreb : | [Sarajevo] : Hrvatsko biblijsko društvo : | Večernji list ; | Vrhbosanska nadbiskupija, 2006 . 286 str. ; , Imprimatur> Biskupska konferencija BiH br.23/2006 od 31. siječnja 2006. Copyright: Hrvatsko biblijsko društvo Izdavači: Htvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Vrhbosanska nadbiskupija, Večernji list d.d. Za izdavače: Damir Lipovšek, Marijan Jurleka Tisak: ZRINSKI d.d., Čakovec | Sadrži kratki uvod prije svakog evanđelja i poslanice. 20 cm + Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SARsv1(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SARsv2(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SARsv3(2006.)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta /   Publication: Salzburg : [Druckhaus Etzendorfer & Co.,] 1969 . 459 str. ; , S dopuštenjem Nadbiskupijskog Ordijanrijata u Zagrebu, br. 2.111 od 8.11. 1965. | Tisak: Druckhaus Etzendorfer & Co., Salzburg. 15 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD225.583SARsv(1969.)) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta /   Publication: Salzburg : Caritas Croata, 1966 . 457 str. : , S dopuštenjem Nadbiskupskog Ordinarijata u Salzburgu, br. 2.111 od 8.11.1965. Naklada: "Caritas Croata" u Austriji. Tisak: Oberndorfer Druckerei, Oberdorf bei Salzburg. 15 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva (BD225.583SARsv(1966.)) . Place hold
Sveto Pismo Novoga zavjeta /   Publication: Sarajevo : Nadbiskupski ordinarijat Vrhbosanski, 1965 . 459 str. ; , Bilješka : S dopuštenjem Nadbijskupskog Ordinarija u Salzburgu, br. 2.111 od 8.11.1965. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SARsv(1965.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SARsv2(1965.)) . Place hold
Knjiga života :   Publication: Osijek, HR ; | Florida, USA : Izvori ; | Vida, 1993 . 194 str. ; , Izdavači: IZVORI- Kršćanski nakladni zavod, Osijek, Cvjetkova 32, Hrvatska VIDA- Life Publishers International, Deerfield, Florida, SAD Za izdavače. Damir Špoljarić, Atntal Balog Lektor. Nives Opačić Tehnički urednik: Zdravko Konecky Copyright IZVORI Naklada: I izdanje 100.000 primjeraka, 1989. II prošireno izdanje 100.000 primjeraka, 1993. | Biblical text from the Croatian Living New Testament Copyright 1981 by Living Bibles International Copyright 1981 by Duhovna Stvarnost. All right reserved,. | Organization of Biblical text, diagrams, graphs, maps, tables, glossary and study questions Copyright 1988 by Editorial Vida All right reserved. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583KONknj2(1993.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583KONknj4(1993.)) . Place hold
Knjiga života /   Publication: Osijek, HR ; | Zagreb, HR : Izvori, 1989 . 221 str. ; , Copyright za Jugoslaviju Izvori Izdaje: ITVORI, Zagreb-Osijek, pp.370, D. Tucovića 32, 54103 Osijek. Odgovara: Damir Špoljarić | Biblical text from the Croatian Living New Testament Copyright 1981 by LIVING BIBLES INTERNATIONAL Copyright za Jugoslaviju 1981 by Duhovna Stvarnost. All right reserved | Organization of Biblical text, diagrams, graphs, maps, tables, glossary and study questions Copyright 1988 by EDITORIAL VIDA All right reserved 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583SPOknj1(1989.)) , Biblijski institut - Amruševa Zbirka Branka Lovreca (BL232.9KNJ3) . Place hold
Sveto pismo Novoga zavjeta /   Publication: U Zagrebu : Hrv. književno društvo sv. Jeronima, 1938 . 297 str. ; , Svetak 1: Evanđelja i Djela apostolska | Sa 32 umjetničke slike. | Ordinariatus archidioecesis Zagrebiensis NR. 1789. NIHIL OBSTAT. Krešimir Pečnjak, m.p.. censor IMPRIMATUR. DATUM ZAGREBIAE, DIE 24. FEBRUARII 1938. Dr. Franciscus Salis, m.p., Episcopus Auxiliaris, Vicarus Generalis Tisak Tipografije d.d. u Zagrebu 17 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583ZAGsv(1938.)) . Place hold
Sveto Pismo Novoga Zavjeta /   Publication: Zagreb : Naklada Stjepana Markulina, 1925 . 560 str. ; , Sadrži predgovor, Uvod u knjige Novog zavjeta i sadržaj na kraju knjige. | Na poleđini lista gl. nasl. strane : ORDINARIATUS ARCHIDIOECESEOS ZAGRABIENSIS Nrus 2300. Nrus 4712. Nihil obstat. Dr. Josephus Lang, Ep. Cons., m.p., censor Imprimatur. Zagrabiae, die 24. Julii 1924. Antonius m.p. Sva prava pridržana. Zagreb 1925. Dr. Stjepan Markulin 20 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583ZAGsv(1925.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Rijeka : | Krasica : Udruga kršćana ; | Živa Riječ, 2005 . 400 str. ; , Note : Ovaj Novi zavjet preveden je s grčkoga teksta (Editio Regia) pto ga je 1550. godine u Parizu objavio Robert Etinne (Stephanus), kojemu je uglavnom istovjetan i tekst što ga je 1598. izdao Theodore Beza, kao i tekst braće Elzevir iz 1624 i 1633. godine. U prevođenju smo se, dakle, služili tim tekstom objavljenim u djelu He Kaine Diatheke (Trinitarian Bible Society) i u Interlinear Greek-English New Testament (Baker Book House, 1992., 14. izdanje The Interlinear Literal Translation of the Greek New Testament) što ga je 1897. godine objavio George Ricker Berry. Copyright : Ivan Vrtarić. Sva prava pridržana. Nakladnici : Živa Riječ, Krasica Udruga kršćana, Rijeka Tisak: Basse Druck, Hagen 21 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VRTno(2005.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Pušćine : Riječi iskrene, 1998 . 303 str. ; , Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum. prema predgovoru prijevod se temelji na grčkom izvorniku: HE KAINE DIATHEKE. | Copyright 1998.: Bratoljub Horvat i Ivan Vrtarić Nakladnik: Riječi iskrene, Pušćine, Dravska 2 Za izdavača: Bratoljub Horvat Tisak: TRINSKI, Čakovec. | Iz predgovora (Bibliografija): Obaj se prijevod Novog zavjeta temelji na H KAINH DIATHEKE, Trinitarian Bible Society i Interlinear Greek-English New Testament with a Greek-English Lexicon and New Testament Synonims što ga je pripravio George Ricker Berry, a kao pretisak izdala Baker Books House iz Grand Rapidsa, Michigan. Pri prevođenju najviše smo koristili King James Version prijevodom Novog zavjeta koji se nalazi u The Comparative Study Bible, Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan, zato što taj prijevod slijedi istovjetnu tekstualnu tradiciju. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno2(1998.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno4(1998.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Pušćine : Riječi iskrene, 1998 . 303 str. ; , Jedinstveni stv. nasl.: Novum testamentum. | Prema predgovoru, prijevod se temelji na grčkom izvorniku: He Kaine Diatheke. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno3(1998.)) . Place hold
Novi zavjet :   Publication: Pušćine : Riječi iskrene, 1998 . 303 str. ; , Nakladnik: RIječi iskrene, Pušćine, Dravska 2 Za izdavača: Bratoljub Horvat Prijevod: Ivan Vrtarić. | Prema predgovoru, prijevod se temelji na grčkom izvorniku: He Kaine Diatheke. 21 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583VRTno(1998.)) . Place hold
Novi zavjet i Psalmi /   Publication: Čakovec : Udruga Stablo života, 2016 . 419 str. ; , Nakladnik: Udruga Stablo života Copyright 2016., Udruga Stablo života. Printed by Bible & Literature Missionary Foundation 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583USZno(2016.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Čakovec : Udruga Stablo života, 2010 . 312 str. ; , Nakladnik: Udruga Stablo života Copyright 2010., Udruga Stablo života. 18 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B225.583USZno(2010.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Krasica : | Dillenburg : Živa riječ ; | GBV [i. e.] Gute Botschaft Verlag, 2012 . X, 1235 str. ; , Prvo izdanje. Copyright Izdavačka prava 2012. : GBV i Ivan Vrtarić. Nakladnici: GBV i Živa riječ. Prijevod i prijelom: Ivan Vrtarić. | CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka, pod brojem 121115066. Gute Botschaft Verlag i Živa riječ, Dillenburg, Rijeka, travanj 2012. Tisak: BasseDruck, Hagen. 22 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583VRTbi(2012.)) . Place hold
Sveto Pismo Novoga Zavjeta /   Publication: Oberndorf : Oberndorf Druckerei, 1967 . 459 str. ; , S dopuštenjem Nadbiskupskog Ordinarijata u Zagrebu, br. 2.111 od 8.11.1965. 16 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583SARsv(1967.)) . Place hold
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2015 . XXII, 1529 str. ; , Izv. stv. nasl.: Bible de Jerusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Na spojnim listovima zemljop. karte u bojama. | Nakl. 5000 primj. | Gl. urednici: Jure Kaštelan; Bonaventura Duda -- Urednici: Josip Tabak; Jerko Fućak -- Izdaje : Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14 -- Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008. -- Korektura : Gordana Bašić; Karmela Prosoli; Katica Majdandžić-Stupac -- Prijelom: Franjo Krš, Ar Tresor, Zagreb -- Oprema: Tomislav Alajabeg -- Tisak: Denona d.o.o., Zagreb -- Imprimatur : Hrvatska biskupska konferencija Br. 560/2008. - 10. listopada 2008. | Prijevod: Stari zavjet (osim Petoknjižja i Psalama) na temelju rukopisa Antuna Sovića -- Petoknjižje: Silvije Grubišić -- Psalmi: Filibert Gass -- Novi zavjet: Bonaventura Duda; Jerko Fućak). | Popratni tekstovi: Dr. Bonaventura Duda (Opći uvod u Bibliju, Uvod i napomene uz knjige Novog zavjeta), Jerko Fučak (Abecedni popis glavnih bilježaka), Ante Kresina (Uvodi i napomene uz Petoknjižje, povijesne i proročke knjige Staroga zavjeta), Celestin Tomić (Uvodi i napomene uz mudrosne knjige Starog zavjeta). 22 cm + Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2015.)) . Place hold
Evanđelje : riječima četvorice evanđelista : život i nauk Isusa Krista, spasitelja svijeta /   Publication: Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2008 . 415 str. : , Naslov izvornika: " Ill Vangelo ", p. Pietro Vanetti, DI, Editrice, "Missioni, Venezia. Raspored teksta, popratne bilješke i crteži kao i Dodatak preuzet je iz 7. izdanja djela ILL VANGELO, što ga je uz suradnju priredio isusovac Pietro Vanetti (Editrice "Missioni, Venezia 1958.) | Preveo s grčkog i talijanskog: dr. Bonaventura Duda, franjevac. | Uredili : Marko Zefić, Đuka Francuz. | Copyright za II. hrvatsko izdanje: Naklada Sv. Antuna, Zagreb. Fotografije : Copyright 2008 Tomislav Vuk, Studium Biblicum Franciscanu Via Dolorosa, POB 19424, il-91193 Jerusalem-Israel. Nadbiskupijski provincijalat, Zagreb, br. 1858/61 -- Imprimatur: Zagreb, 27.lipnja 1961., Dr. Josip Lach, generalni vikar. | Franjevački provincijalat, Zagreb, br. 531/61. -- Imprimi potest : Zagreb, 8.rujna 1961., Damjan Damjanović, provincijal. 18 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI226.583BONev(2008.)) . Place hold
Novi zavjet /   Publication: Zagreb : Split : Verbum ; | Sarajevo : | Split : Hrvatsko biblijsko društvo ; | Vrhbosanska nadbiskupija ; | Verbum, 2014 . 560 str. ; , Prijevod: Ivan Evanđelist Šarić -- Biblijska revizija: Mato Zovkić -- Teološka redaktura: Zvonimir Kurečić -- Stručni savjetnik Središnjeg biblijskog društva: Thomas Kaut -- Urednik: Zvonimir Kurečić -- Unos teksta i korektura: Slavko Vlahov -- Prijelom: Filip Vacek. | Copyright: Hrvatsko biblijsko društvo. Suizdavači: Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo, Kaptol 7 i Verbum, Split, Trumbićeva obala 12. | Imprimatur: Biskupska Konferencija BiH br. 23/2006 od 31. siječnja 2006. 16 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI226.583ŠARno(2014.)) . Place hold
Saltjer slovinski / by Đurđević, Ignjat, Publication: U Zagrebu : Tiskom narodne tiskare Ljudevita Gaja, 1851 . [7], XXVIII, 248 str. ; , Izv. oblik autorova imena: Ignjat Đurđević. | Troškom Matice zagrebačke. | Na listu naslovne strane stoji pečat : Marian Nikolašević, Oekonom i pečat KGZ-gradska knjižnica-otpisano (886.2-1). | Str. [1-7]: Predgovor k 2. izd. Saltiera / Andria Torkvato Berlić 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B223.2083DURsa(1851.)) . Place hold
Biblija u stripu / by Le Blanc, Andre, Publication: Zagreb : Duhovna stvarnost, 1979 . 830 str. : , Naslov izvornika: The picture Bible for all ages. | Copyright David C. Cook, Elgin, USA Copyright za Jugoslaviju: Duhovna stvarnost, Zagreb, Basaričekova 2 u suradnji sa Slavic Gospel Association, Za izdavača: Branko Lovrec Biblijski redaktor. C. Elvan Olmstead Preveo: Branko Lovrec Korektor: Jadranka Vacek Priprema teksta: Duhovna stvarnost Tisak i uvez: Grafički Zavod Hrvatske, Zagreb. Prema mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu BIBLIJA U STRIPU oslobođena je plaćanja posebnog poreza na promet prema rješenju broj 1573/1-1979. 26 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BL220.583LOVbi(1979.) . Place hold
Život Isusov / by Renan, Ernest, Publication: Zagreb, HR : Komisijonalna naklada Hrv. štamparskog zavoda d.d., 1921 . 273 str. , Prosvjetna bbiblioteka; uređuje dr. Ivan Bojančić. Vlasništvo "Izdavačkog odbora prosvjetne Biblioteke". | VII-XXVII. Predgovor k trinaestom izdanju. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Rijetki primjerci (232.9RENzi2) . Place hold
Čakavski pištular / by Vuković, Siniša, Publication: Split : vlast. nakl., 2018 . 4 sv. ; , Biblioteka: Dalmaticum 1 Urednik: Siniša Vuković Grafička priprema: Silvana Skopljanac Tisak: Jafra print d.o.o. Naslovnica : Poslanica Rimljanima, grčki i latisnki Poleđina korice: Lekcionar Bernarda Splićanina 1495. (pretisak 1991.), Muka po Ivanu Vlastita naklada. | Ilustracije u ovoj knjizi čine preslici nekih od naslovnica ili dijelova tekstova Biblija iz kućne biblioteke autora. Čakavski pištular I. ujedno je imao ulogu i biti katalogom za izložbu Kip Biblije- tijelo jezika sa sviju kontinenata, koja je bila postavljena u Državnom arhivu u Vukovaru, u razdoblju od 27. ožujka do 10. travnja 2018. godine. 21 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca.vol.1(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca.vol.2(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca.vol.3(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca1.vol.4(2018.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI225.583VUKca2.vol.4(2018.)) . Place hold
Log in to create new lists.

Copyright © 2016. Sva prava pridržana.

Knjižnica Biblijskog instituta

Knjižnica: Amruševa 11; Čitaonica: Gajeva 9a | HR-10000 Zagreb | (01) 48 52 894; (01) 48 27 291 | knjiznica@bizg.hr

Powered by Koha