Hrvatski prijevodi Svetog Pisma

| Select titles to:
Ilustrirana Biblija mladih /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1986 . 520 str. : , Američko orginalno izdanje ove Biblije sastavili su o. Josip E. Krause, profesor na St. Thomas College u St. Paul, Minnesota i Dr. Samuel Terrien, profesor na Union Theological Seminary, New York. Hrvatsko izdanje po sporazumu s Western Publishing International (W. P. I.). U hrvatsko su izdanje evanđeoski tekstovi uzeti iz Evanđelje, život i nauka Isusa Krista, Spasitelja svijeta; s grčkog izvornika preveo o. Bonaventura Duda. Ostali tekstovi, gdje su doslovni, citirani ili priređeni prema Biblija, Stari i Novi zavjet, izdanje Stvarnost, Zagreb 1968. Copyright 1962, 1973 Fratelli Fbbri Editori, Medional Editions des Deux Coqs d`Or, Pariz. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1986. | Izdanje: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 (odgovara dr. Vjekoslav Bajsić, Zagreb, Kaptol 31) Tisak: ¨Oslobođenje¨, Sarajevo, Dž. Bijedića 185. | 1. izd. 1968. 27 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583BONil(1986)) . Place hold
Franjevačka Biblija /   Publication: Tomislavgrad : | Zagreb : Naša ognjišta ; | Kršćanska sadašnjost : | Hrvatsko bibliofilsko društvo, 2010 . XI, 1671 str. ; , Izdavači: Naša Ognjišta, Kršćanska sadašnjost i Hrvatsko biblijsko društvo. Za izdavače: Fra Gabrijel Mioč, Prof. dr.sc. Željko Tanjić, Damir Lipovšek. Copyright Provincijalat hercegovačkih franjevaca, Mostar, 2010. Imprimatur. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, prot.br. 219-2/09 | Priredio fra Ivan Dugandžić. Stari zavjet preveo i popratio razjašnjenjima Silvije Grubišić, franjevac. Novi zavjet preveo i popratio razješnjenjima Gracijan Raspudić, franjevac. | Bibliofilsko izdanje priređeno prema. Stari zavjet- Hrvatska Biblija (I.-VII.) West Allis-Chicago, 1982.-1984. Novi zavjet- Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Teološka biblioteka, Sarajevo; Provincijalat hercegovačkih franjevaca, Mostar 1987. | Tiskano u Kini. | Nakl. 1200 primj. 25 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583DUGfr(2010.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: U Zagrebu : Izdanje britanskog i inostranog društva, 1940 . 701, 233 str. ; 17 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1940.)) . Place hold
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: London : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1958 . 731, 231 str. ; , Printed in Great Britain by Lowe and Brydone (Printers) Limited, London, N.W.10 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAsv(1958.)) . Place hold
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: U Beogradu : Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1965 . 731, 231 str. ; , Printed in Great Britain by Lowe and Brydone (Printers) Limited, London, N.W.10 24 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAsv(1965.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: London : Biblijsko društvo, 1973 . 701, 233 str. ; , Croatian Bible CEFP-1973-20 M. Tisak i povez: ČGP Delo, Ljubljana. 19 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1973.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi2(1973.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: Beograd : Biblijsko društvo, 1981 . 233 str. ; , Croatian Bible UBS-EPF-1981- 14M Tisak i povez: ČGP Delo, Ljubljana. 19 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1981.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: [Place of publication not identified] : Izdanje biblijskog društva, 1984 . 701, 233 str. ; , Croatian Bi 043 UBS-EPF 1984 - 3M. 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1984.)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: [S.l.] : Izdanje Biblijskoga Drustva, 1991 . 701, 233 str. ; 20 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1991?)) . Place hold
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: [Place of publication not identified] : Izdanje Biblijskoga Društva, 1992 . 701, 233 p. ; , Croatian Bible United Bible Societies 1992-5M-032. 15 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (BD220.583DA/KAbi(1992.)) . Place hold
Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta /   Publication: Krasica : Živa Riječ 2006 . 1240 str. ; , Iz uvodne napomene: Novi zavjet štampan je u prvom izdanju 1989 i do sada je doživio treće izdanje. | Izdavač: "Živa riječ", Krasica u suradnji s GBV-Dillenburg, Germany. 19 cm. Holdings: Biblijski institut - Amruševa (220BIB HRV-ĐAK1 (2006)) , Biblijski institut - Amruševa (220BIB HRV-ĐAK2 (2006)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583DAKsv2(2006.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583DAKsv3(2006.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Varaždin : Hrvatski biblijski nakladnik, 2012 . 1007 str. ; , Na nasl. str.: Varaždinska Biblija. | Izdaje Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o. Copyright 2012. Hrvatski biblijski nakladnik d.o.o. Tekst VB može se navoditi bez pismene dozvole izdavača u bilo kojem obliku ukoliko navod ne prelazi dvije stotine stihova. 22 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583HBNbi(2012.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583HBNbi2(2012.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1983 . XIV, 1304 str. : , Prijevod: Stari zavjet (Osim petoknjižja i psalama); na temelju rukopisa Dra Antuna Sovića. Petknjižje- Silvije Grubišić Psalmi-Filibert Gass Novi zavjet: Dr. Ljudevit Rupčić. | Popratni tekstovi: Dr. Bonaventura Duda (opći uvod, uvod i napomene uz Novi zavjet), Dr Jerko Fučak (Kazalo imena), Dr Ante Kresina (uvod i napomene uz Petoknjižje, povijesne i proročke knjige Staroga zavjeta), Dr Celestin Tomić (Uvodi i napomene uz mudrosne knige Starog zavjeta). | Izdaje Kršćanska sadašnjost, Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije, Zagreb, Marulićev trg 14. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1974. Izrađeno u tiskari Grafičkog zavoda Hrvatske, Zagreb. | U priređivanju ovog prijevoda Biblije, nakon savjetovanja s jezičnim i biblijskim stručnjacima, usvojeni su kao polazišna točka ovoga pothvata rukopisni prijevodi: 1. Mojsijevo Petoknjižje Silvija Grubišića; 2. Psalmi Filiberta Gassa; 3. ostali dijelovi Starog zavjeta dra Antuna Sovića. Za Pjesmu nad pjesmama preuzet je prijevod Nikole Milićevića što ga je 1965. izdala Matica hrvatska, a za Novi zavjet, uz neke redakcijske preinake, prijevod dra Ljudevita Rupčića, izašao u Sarajevu 1967. | Jezičko stilistički dio posla izvršili su književnici služe i se francuskim prijevodom Bible de Jerusalem. Prijevod su s izvornikom usporedili i stručno ujednačili bibličari, a konačniu je jezičnu redakciju i stilizaciju proveo jezični lektor. Podjela teksta, naslovi i podnaslovi slijede uglavnom francuski prijevod Bible de Jerusalem. 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KA/DUbi(1983.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KA/DUbi(1983.)) , Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220BIB-HR) . Place hold
Biblija /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016 . V, 1530 str. ; , Izv. stv. nasl.: La Bible de Jérusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, Br. 560/2008.-10. listopada 2008. Tiskano u Kini. | Nakl. 5000 primj. 20 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2016.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017 . VIII, 1077 str. ; , Izv. stv. nasl.: La Bible de Jerusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia: Vetum et Novum testamentum. | Zemljop. karte u bojama na oba spojna lista. | Nakl. 10000 primj. 22 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583KA/DUbi(2017.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2017.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Stvarnost, 1968 . XIV, 934 + 368 str. ; , Glavni urednici: Dr. Jure Kaštelan, književnik Dr. Bonaventura Duda, bibličar Urednici: Josip Tabak, književnik Dr. Jerko Fučak Prijevod: Stari zavjet (osim petoknjižja i Psalama): na temelju rukopisa dra Antuna Sovića Petoknjižje- Silvije Grubišić Psalmi- Filibert Gas Novi zavjet: Dr. Ljudevit Rupčić Popratni tekstovi: Dr. Bonaventura Duda (opći uvod, uvodi i napomene uz Novi zvajet), Dr. Jerko Fučak (kazalo imena), Dr Ante Kresina (uvodi i napomene uz Petoknjižje, Povijesne ili proročke knjige Starog zavjeta), Dr. Celestin Tomić (Uovdi i napomene uz Mudrosne knjige Starog zavjeta) | Novinarska izdavačka kuća Stvarnost, Zagreb, Rooseveltov trg 4 Za izdavača: Ivo Košutič Tehnički urednik: Šurša Marošević Korektor: Stjepan Hosu Tisak: Vjesnik, Zagreb, Odranska bb Tisak geografskih karata: Grafički zavod hrvatske , Zagreb, Frankopanska 26 Copyright 1968 by Stvarnost. 25 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi1(1968.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi2(1968.)) , Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi3(1968.)) . Place hold
Biblija /   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018 . 1530 str. ; , Izv. stv. nasl.: La Bible de Jérusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Tiskano u Kini. | Nakl. 1000 primj. 20 cm. Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2018.)) . Place hold
Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018 . XXI, 1559 str. ; , Glavni urednici. Jure Kaštelan, književnik Bonaventura Duda, bibličar Urednici: Josip Tabak, književnik Jerko Fučak, bibličar Prijevod: Stari zavjet (osim Petoknjižja i Psalama) na temelju rukopisa Antuna Sovića Petoknjižje: Silvije Grubišić Psalmi: Filibert Gass Novi zavjet: Ljudevit Rupčič (1999.) Popratni tekstovi: Bonaventura Duda (Opći uvod u Bibliju, Uvodi i napomene uz knjige Novog zavjeta), Jerko Fučak (Kazalo poznatijih imena), Ante Kresina (Uvodi i napomene uz Petoknjižje, povijesne i proročke knjige Staroga zavjeta), Celestin Tomić (Uvodi i napomene uz mudrosne knjige Staroga zavjeta). | Izdaje : Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14 Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. (1. izdanje u vlastitoj nakladi 1974.) Tisak. Denona d.o.o., Zagreb Imprimatur : Hrvatska biskupska konferencija, Br. 561/2008. - 10. listopada 2008. | Izv. stv. nasl.: Bible de Jerusalem; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetum et Novum testamentum. | Na spojnim listovima zemljop. karte u bojama. | Nakl. 2000 primj. 22 cm + Holdings: Centar biblijskih istraživanja Zbirka Biblija (CBI220.583KA/DUbi(2018.)) . Place hold
Biblija Plus /   Publication: MO, Springfield : Life Publishers International, 2018 . 1991 str. , Copyright 2018. Life Publishers International. Sva prava pridržana | Biblija- Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta u prijevodu Ivana Evanđelista Šarića, 4. popravljeno izdanje Copyright Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, 2013. Korišteno s dopuštenjem | NIV konkordanca, copyright Zondervan Corporation 1982., 1984. Korišteno s dopuštenjem. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Središnji stupac usporednih navoda, copyright Zondervan Corporation 1984. Korišteno s dopuštenjem. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Podnaslovi biblijskih poglavlja i poveznica su preuzeti iz New International Version, copyright International Bible Society 1992. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Svi članci, plan čitanja Biblije, izabrane crno-bijele karte, tabele i ilustracije, uvodi knjiga, karte u boji, fusnote, bilješke za proučavanje, kazalo pojmova, tematski simboli i kazalo tematskih simbola su zaštićeno za vlasništvo Life Publishers International. Sva prava pridržana. | Tiskano u Južnoj Koreji. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583LPIbi(2018)) . Place hold
Jeruzalemska Biblija :   Publication: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1994 . XXIII, 1814 str., [3] lista sa zemljopisnim kartama ; , Naslov izvornika : LA BIBLE DE JERUSALEM, Les Editions du Cerf, 29, boulevard Latour-Maubourg, Paris VII, 1986. Cop. Les Editions du Cerf, 1973. Cop. za hrvatsko izdanje . Kršćanska sadašnjost, Zagreb, Marulićev trg 14 Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, br. 274/BK-1994.- 18. srpnja 1994. | STARI ZAVJET- Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1993; NOVI ZAVJET- Novi zavjet (prijevod B. Duda- J. Fuček), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1985; UVOD I KOMENTARI- La Bible de Jerusalem, Les Editions du Cerf, Paris, 1987 (novo, pregledano i prošireno izdanje) | Str. IX-X: Uvodna riječ nadbiskupa zagrebačkog. | Str. 1783-1801: Kronološka tablica. 23 cm. Holdings: Biblijski institut - Čitaonica Gajeva Zbirka Biblija (B220.583RE/FU/DUje(1994.)) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.

Copyright © 2016. Sva prava pridržana.

Knjižnica Biblijskog instituta

Knjižnica: Amruševa 11; Čitaonica: Gajeva 9a | HR-10000 Zagreb | (01) 48 52 894; (01) 48 27 291 | knjiznica@bizg.hr

Powered by Koha