Dimitrova, Tanya.

Krštenje kod Hrvata katolika - sakrament i tradicija / Tanya Dimitrova. - Zagreb : Matica hrvatska : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, 2018. - 303 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm.

Bibliografija: str. 283-[298]; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. Imensko kazalo.

Kratice: str. 281. Bilješka o autorici: str. 303.

Autorica, teologinja i etnologinja, svojom knjigom dala je znanstveni prilog ovoj temi kojoj je pristupila iz dvojake perspektive, sakramentalne i običajne te tako obuhvatila različite dimenzije ovog obredno-običajnog kompleksa: povijesnu, prostornu, antropološku, etnološku, teološku. U prvom dijelu knjige bavi se sakramentom krštenja i njegovim značenjem, simbolima i znakovima, prikazom liturgije vezane uz krštenje. U drugom dijelu bavi se narodnim običajima vezanim uz rađanje, krštenje, nadijevanje imena, kumstvo. U trećem dijelu bavi se empirijskim proučavanjem hrvatske tradicije povezane s ritualima. Autorica je provela niz anketa i intervjua s laicima o razlozima i motivima krštenja, o odabiru imena, kumova, darova i slično. Ova bugarska znanstvenica prikazala je bogatstvo i značaj hrvatske tradicije i kako nas drugi vide.

9789533411125 130,00 HRK


Katolička crkva --Rituali i svečanosti--Hrvatska.
Catholic Church --Rites and ceremonies.--Croatia
Krštenje--Katolička crkva--Hrvatska.
Baptism--Catholic Church--Croatia.

264.025

392.1(497.5) 272-558 (497.5)

Copyright © 2016. Sva prava pridržana.

Knjižnica Biblijskog instituta

Knjižnica: Amruševa 11; Čitaonica: Gajeva 9a | HR-10000 Zagreb | (01) 48 52 894; (01) 48 27 291 | knjiznica@bizg.hr

Powered by Koha