Biblija Plus /

Biblija Plus / Gl. ur. Iyvorne Full Life Studz Bible Donald C. Stamps, M.A., M. Div.; Pom. ur. Izvorne Full Life Study Bible J. Wesley Adams, Ph.D. - MO, Springfield : Life Publishers International, 2018. - 1991 str.

Copyright 2018. Life Publishers International. Sva prava pridržana Biblija- Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta u prijevodu Ivana Evanđelista Šarića, 4. popravljeno izdanje
Copyright Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, 2013. Korišteno s dopuštenjem NIV konkordanca, copyright Zondervan Corporation 1982., 1984. Korišteno s dopuštenjem. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. Središnji stupac usporednih navoda, copyright Zondervan Corporation 1984. Korišteno s dopuštenjem. Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. Podnaslovi biblijskih poglavlja i poveznica su preuzeti iz New International Version, copyright International Bible Society 1992.
Hrvatski prijevod Life Publishers International. Sva prava pridržana. Svi članci, plan čitanja Biblije, izabrane crno-bijele karte, tabele i ilustracije, uvodi knjiga, karte u boji, fusnote, bilješke za proučavanje, kazalo pojmova, tematski simboli i kazalo tematskih simbola su zaštićeno za vlasništvo Life Publishers International. Sva prava pridržana. Tiskano u Južnoj Koreji.

978-0-7361-0599-6


Biblija Hrvatski --2018.--Prijevod
Bible Croatian --2018.--Translation

B220.583
Copyright © 2016. Sva prava pridržana.

Knjižnica Biblijskog instituta

Knjižnica: Amruševa 11; Čitaonica: Gajeva 9a | HR-10000 Zagreb | (01) 48 52 894; (01) 48 27 291 | krozic@bizg.hr | knjiznica@bizg.hr

Powered by Koha